Esta empresa participa nun proxecto para a ampliación da actividade da Industria da pedra.

Como apoio ao proceso de ampliación da capacidade das súas instalación no concello pontevedrés de O Porriño, Grupimar SL ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape e cofinanciada polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, unha maneira de facer Europa.

Esta axuda financiase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80%, computada como cofinanciamento nacional o investimento privado.

Os obxectivos que se pretenden conquerir da realización deste proxecto enfocanse cara a mellora da competitividade da empresa, mediante a mellora da capacidade de Grupimar para medrar nos mercados, rexionais, nacionais e internacionais, e para implicarse en procesos de innovación.

Así mesmo, a realización do presente proxecto contribuíu a potenciar o mantemento e creación de emprego, a traverso do desenvolvemento e mellora da competitividade de Grupimar SL.

Leave your comment